Photos

ON STAGE / IN STUDIO

Simona- Alec-Smooth_Sailing-CD-front
Smooth Sailing // Simona Arones, Alec Katz - Smooth Sailing
  1. Smooth Sailing // Simona Arones, Alec Katz - Smooth Sailing
  2. Little Boy // Simona Arones, Alec Katz - Smooth Sailing
  3. Spiral // Simona Arones, Alec Katz - Smooth Sailing